कार्यक्रम तालिका

Time Programs Presenter
05:00 – 05:44 भजन
05:44 – 06:00 पहिलो समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जीवन रक्षा
07:00 – 07:15 तपाइको आज
07:15 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 तपाइको आज
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 गीतहरु
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 पप गीतहरु
10:00 – 10:15 समाचार
10:15 – 11:00 लोक लहरी
11:00 – 12:00 तामांग गीत र सेलो गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 लोक सौगात
14:00 – 14:15 समाचार
14:15 – 15:00 गीतहरु
15:00 – 15:30 नेपाल खबर र नेपाली चलचित्रका गीतहरु
15:30 – 16:00 नेपाली चेली
16:00 – 16:15 समाचार
16:15 – 17:00 गीतहरु
17:00 – 17:15 तामांग भाषाको समाचार
17:15 – 18:00 लोक गीतहरु
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 सहज बाटो
19:00 – 19:28 गीतहरु
19:28 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:44 गीतहरु
20:44 – 21:14 बि बि सी नेपाली सेवा
21:14 – 21:44 साझा सवाल
21:44 – 23:00 गीतहरु
Time Programs Presenter
05:00 – 05:44 भजन
05:44 – 06:00 पहिलो समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जीवन रक्षा
07:00 – 07:14 तपाइको आज
07:14 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 तपाइको आज
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 कार्यक्रम जमाना पुनः प्रशारण
09:00 – 09:30 नेपाल खबर र पप गीतहरु
09:30 – 10:00 नेपाली सैनिक रेडियो कार्यक्रम
10:00 – 10:14 समाचार
10:15 – 11:00 लोक लहरी
11:00 – 12:00 तामांग भाषाको गीत र सेलो गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 लोक सौगात
14:00 – 14:15 समाचार
14:15 – 15:00 गीतहरु
15:00 – 15:30 नेपाल खबर र नेपाली चलचित्रका गीतहरु
15:30 – 16:00 नेपाली चेली
16:00 – 16:15 समाचार
16:15 – 17:00 प्रतिभाको चौतारी
17:00 – 17:15 तामांग भाषाको समाचार
17:15 – 18:00 NCELL गैरी गाउँको सेरोफेरो
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 दोहोरि गीतहरु
19:00 – 19:30 विभिन्न गीतहरु
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:44 ह्याँगला काई
20:44 – 21:14 बि बि सी नेपाली सेवा
21:14 – 22:00 मिक्स गीतहरु
22:00 – 23:00 सदाबहार गीतहरु
Time Programs Presenter
05:00 – 05:43 भजन
05:43 – 06:00 पहिलो समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जीवन रक्षा
07:00 – 07:14 तपाइको आज
07:14 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 तपाइको आज
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 देश परदेश
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 पप गीतहरु
10:00 – 10:15 समाचार
10:15 – 11:00 लोक लहरी
11:00 – 12:00 तामांग भाषाको गीत र सेलो गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 लोक सौगात
14:00 – 14:15 समाचार
14:15 – 15:00 गीतहरु
15:00 – 15:30 नेपाल खबर र नेपाली चलचित्रका गीतहरु
15:30 – 16:00 नेपाली चेली
16:00 – 16:15 समाचार
16:15 – 17:00 प्रतिभाको चौतारी
17:00 – 17:15 तामांग भाषाको समाचार
17:15 – 18:00 गीतहरु
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 ज्ञान बिज्ञान
19:00 – 19:30 गीतहरु
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:43 कबि र कविता
20:43 – 21:14 बि बि सी नेपाली सेवा
21:14 – 22:00 मिक्स गीतहरु
22:00 – 23:00 सदाबहार गीतहरु
Time Programs Presenter
05:00 – 05:43 भजन
05:43 – 06:00 पहिलो समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जीवन रक्षा
07:00 – 07:14 तपाइको आज
07:14 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 तपाइको आज
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 गीतहरु
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 पप गीतहरु
10:00 – 10:15 समाचार
10:15 – 11:00 लोक लहरी
11:00 – 12:00 तामांग भाषाको गीत र सेलो गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 लोक सौगात
14:00 – 14:15 समाचार
14:15 – 15:00 गीतहरु
15:00 – 15:30 नेपाल खबर र नेपाली चलचित्रका गीतहरु
15:30 – 16:00 नेपाली चेली
16:00 – 16:15 समाचार
16:15 – 17:00 प्रतिभाको चौतारी
17:00 – 17:15 तामांग भाषाको समाचार
17:15 – 18:00 गीतहरु
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 दोहोरि गीतहरु
19:00 – 19:30 गीतहरु
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:43 मेरो जीवन कथा
20:43 – 21:14 बि बि सी नेपाली सेवा
21:14 – 22:00 मिक्स गीतहरु
22:00 – 23:00 सदाबहार गीतहरु
Time Programs Presenter
05:00 – 05:43 भजन
05:43 – 06:00 पहिलो खबर
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जीवन रक्षा
07:00 – 07:14 तपाइको आज
07:14 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 तपाइको आज
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 गीतहरु
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 पप गीतहरु
10:00 – 10:15 समाचार
10:15 – 11:00 लोक लहरी
11:00 – 12:00 तामांग भाषाका गीतहरु र सेलो गीत हरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 लोक सौगात
14:00 – 14:15 समाचार
14:15 – 15:00 गीतहरु
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
Time Programs Presenter
05:00 – 05:44 भजन
05:44 – 06:00 पहिलो समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 बिहानी बहस
07:00 – 07:15 तपाइको आज
07:15 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 हाम्रो अभियान
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 गीतहरु
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
10:00 – 10:15 समाचार
10:15 – 11:00 लोक लहरी
11:00 – 12:00 तामांग गीत र सेलो गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 लोक सौगात
14:00 – 14:15 समाचार
14:16 – 15:00 आधुनिक गीतहरु
15:00 – 15:30 नेपाल खबर र नेपाली चलचित्रका गीतहरु
15:30 – 16:00 नेपाली चेली
16:00 – 16:15 समाचार
16:15 – 17:00 प्रतिभाको चौतारी
17:00 – 17:15 तामांग भाषाको समाचार
17:15 – 18:00 गीतहरु
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 18:30 दोहोरि गीतहरु
18:30 – 19:00 कार्यक्रम जीवन शैली
19:00 – 19:28 गीतहरु
19:28 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:44 कार्यक्रम जमाना
20:44 – 21:15 बि बि सी नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 गीतहरु
22:00 – 23:00 सदाबहार गीतहरु
Time Programs Presenter
05:00 – 05:44 भजन
05:44 – 06:00 पहिलो समाचार
06:00 – 06:30 साझा खबर
06:30 – 07:00 जीवन रक्षा
07:00 – 07:14 स्वदेस गानहरु
07:14 – 07:30 बि बि सी नेपाली सेवा
07:30 – 08:00 मनाबताका लागि हातेमालो
08:00 – 08:15 समाचार
08:15 – 09:00 मेरो जीवन कथा पुनः प्रसारण
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 10:00 कार्यक्रम आली देखि थाली सम्म
10:00 – 10:15 समाचार
10:15 – 11:00 Quiz Show
11:00 – 12:00 तामांग भाषाको गीतहरु र सेलो गीतहरु
12:00 – 12:15 समाचार
12:15 – 13:00 रोजाई तपाइको
13:00 – 14:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
14:00 – 14:15 समाचार
14:15 – 15:00 लोक तथा दोहोरि गीतहरु
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 16:00 साथी संग मनका कुरा
16:00 – 16:15 समाचार
16:15 – 17:00 SMS Hour
17:00 – 17:15 तामांग भाषाको समाचार
17:15 – 18:00 नया पुस्ता
18:00 – 18:15 समाचार
18:15 – 19:00 जीबन रक्षा बाल सुरक्षा
19:00 – 19:30 मितिनी
19:30 – 20:00 साझा खबर
20:00 – 20:45 गीतहरु
20:45 – 21:15 बि.बि.सी नेपाली सेवा
21:15 – 22:00 मिक्स गीतहरु
22:00 – 23:00 सदाबहार गीतहरु